Estudis previs

Avantprojecte

Topogràfic

Pressupost detallat

Projecte bàsic

Geotècnic

Imatges virtuals

Projecte Executiu

LLICÈNCIA D'OBRES

Moviment

de terres

Fonamentació

Estructura, tancaments i

coberta

Interiors

LLICÈNCIA D'OBRES

FINAL D'OBRA

Cèdul·la d'habitabilitat

Certificat d'Eficiència

energètica

Servei Postvenda

durant 10 anys

Direcció d'obra, 

coordinació 

de seguretat i 

control de qualitat.

Durada aproximada: 5-6 mesos

Cèdul·la d'habitabilitat

Certificat d'Eficiència

energètica

Servei Postvenda

durant 10 anys